Електронски дневник у нашој школи

Због одличних резултата које су укључене школе показале у пилот пројекту, Министарство је одлучило да од школске 2018/19. године у све школе у Републици Србији уведе коришћење електронског дневника.

Коришћење електронског дневника Министарства просвете, науке и технолошког развоја за све школе, наставнике, ученике и родитеље је бесплатно.

Електронско вођење документације подразумева вођење комплетне евиденције о образовно-васпитном раду искључиво електронски, приказ и штампање статистичких података и извештаја, штампање картица за родитеље и сведочанстава на крају године и још много активности које смањују ручни рад и убрзавају процес рад у целини.