Индустрија 4.0 на Факултету за машинство и грађевинарство из Краљева

Посебан акценат је стављен на образовање техничара и инжењера који су носиоци новог индустријског развоја.

Након панела одржана је свечана седница којом је Факултет обележио 32 године постојања у склопу Универзитета у Крагујевцу.