Инклузија од теорије до праксе

Семинар ће увелико помоћи правилном вођењу ИОП документације, као и бољем вођењу часа у складу са потребама ученика.

Учесницима семинара је подељен материјал који ће им служити као подршка при реализацији саме наставе.