Ефикасно вођење педагошке документације и е- дневник

Семинар ће увелико помоћи централизацији школске документације, ефикасно прикупљање документације од наставног кадра, олакшање писање извештаја о школи, помоћ при вођењу педагошке документације,...