Метеоролошка станица

Такође станица поседује сензор тачног времена и датума као и дана (real time clock). У изради метеоролошке станице су учествовали проф. Бранко Копривица са техничког факултета у Чачку и наставник наше школе Жељко Петровић. Они су били ментори ђацима техничке школе другог разреда који похађају секцију из електронике Андрић Владимир и Васовић Милош.

Коришћена је опрема плочица Ардуино Мега са одговарајућим микроконтролером. Сензори за притисак, влажност ваздуха и температуру. Све библиотеке су преузете са сајта произвођача посебно за лед дисплеј 32X16mm који приказује одговарајуће податке. Сви технички подаци ће помоћи нашим ученицима да боље савладају градиво из микроконтролера и дигиталне електронике. У плану су и други пројекти сличног садржаја о којима ћемо говорити више у наредном периоду.

Идеја за израду метеоролошке станице је потекла од директора наше школе Вељовић Бојана у циљу прославе дана школе који се сваке године слави 15.маја. Идеја је била да грађани Горњег Милановца могу погледати податке са метеоролошке станице и информисати о временским условима. Тако је наша школа поново доказала да је друштвено одговорна установа.

Пре израде овог пројекта склопљен је уговор о сарадњи између наше школе и Техничког факултета у Чачку. То је резултирало низом пројеката о којима ће бити речи у наредном периоду. Метеоролошка станица је била и експонат на малом сајму науке у нашој школи ове године у марту. На сајму науке су се наши ученици и ученици основних школа из Горњег Милановца информисали о самом пројекту и изблиза видели опрему која је неопходна за рад станице.

Посебну захвалност дугујемо ваннаставном техничком особљу наше школе које је дало допринос у узради метеоролошке станице.