Mali festival nauke

U holu Tehničke škole “Jovan Žujović”, treću godinu za redom, učenici elektrotehničkog, mašinskog, hemijskog i mehatro- ničkog smera ove škole organizovali su Mali festival nauke. Na ovaj način učenici u saradnji sa svojim profesorima, želeli su da predstave svoju školu učenicima sedmog i osmog razreda.

Elektrotehničari su posetiocima pokazali makete lifta sa tri sprata i elektrotermičkih uredjaja u domaćinstvu, prikaz proizvo- dnje i prenosa električne energije, računarske komponente, eksperimentalnu ploču sa mikrokontrolerom kao i maketu bro- jača sa sedmosegmentnim displejom. Uz nadzor profesora osnovci su imali priliku da koriste uređaje za merenje i praćenje pojava u elektrotehnici.

Iz oblasti mehatronike izložena je pneumatska tabla sa dva programabilna logička kontrolera, od kojih jedan simulira regula- ciju parkinga, a drugi upravlja radom pneumatskih komponenata uz pomoć senzora. Takođe izložen je i jedan programirani robot, koji je bio posebno interesantan za osnovce.

U oblasti mašinstva učenici su demonstrirali rad upravljačkog i kočionog sistema motornog vozila, kao i rad menjača i motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Posetioci su se upoznali sa mernim instrumentima, a zainteresovani su mogli da mere dužinu, uglove, nivo buke, jačinu svet- losti, temperaturu, broj obrtaja. Posebnu pažnju su izazvali izloženi proizvodi iz oblasti bravarije, koje su u okviru polaganja završnog ispita izradili učenici ove škole.

Budući tehničari za industrijsku farmaceutsku tehnologiju su demonstirali su oglede na spektrofotometru, kolorimetru, refraktometru, polarimetru, spektro- skopu i konduktometru. Prikazan je rad galvanskog elementa, elektrolitičke će- lije i merenje pH vrednosti, kao i ogledi: titracija, reakcija natrijuma sa vodom, upotreba indikatora, spaljivanje smeše cinka i sumpora, bojenje plamena, spa- ljivanje sumpora (kisele kiše), “slonova pasta” i destilacija vodenom parom – dobijanje eteričnih ulja.