Obrazovni profili

OBRAZOVNI PROFILI ZA KOJE JE ŠKOLA VERIFIKOVANA

PODRUČJE RADA -------------------- OBRAZOVNI PROFIL ---------------------------------- TRAJANJE

Mašinstvo i obrada metala ............... Mašinski tehničar ....................................................... četiri godine
Mašinstvo i obrada metala .........Maš. tehničar za komp. konstruisanje .............................. četiri godine
Mašinstvo i obrada metala ............... Pogonski tehničar ....................................................... četiri godine
Mašinstvo i obrada metala ......................... Bravar .................................................................... tri godine
Mašinstvo i obrada metala ...................... Metalostrugar ........................................................... tri godine
Mašinstvo i obrada metala ................... Automehaničar ........................................................... tri godine
Mašinstvo i obrada metala ...................... Autolimar ................................................................. tri godine
Mašinstvo i obrada metala ..................... Instalater ................................................................... tri godine
Mašinstvo i obrada metala ..................... Metaloglodač ............................................................. tri godine
Mašinstvo i obrada metala ..................... Mašinbravar .............................................................. tri godine
Mašinstvo i obrada metala ........ Mehaničar privredne mehanizacije ....................................... tri godine
Mašinstvo i obrada metala .......... Mehaničar grejne i rashladne tehnike.................................. tri godine
Elektrotehnika ..................................Elektrotehničar pogona ............................................... četiri godine
Elektrotehnika ............................Elektrotehničar energetike ................................................ četiri godine
Elektrotehnika ...............................Elektrotehničar računara ............................................... četiri godine
Elektrotehnika ..................................Tehničar mehatronike ................................................. četiri godine
Elektrotehnika ......................Elektromehaničar za mašine i opremu ........................................ tri godine
Elektrotehnika ...................Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje ........................ tri godine
Proizvodnja i prerada hrane .............Tehničar za biotehnologiju .......................................... četiri godine
Proizvodnja i prerada hrane ..........Tehničar prehrambenih proizvoda ..................................... tri godine
Tekstilstvo .....................................................Konfekcionar krojač ..............................................tri godine
Hemija, nemetali i grafičarstvo ........... Tehničar za zaštitu životne sredine .......................... četiri godine
Hemija, nemetali i grafičarstvo ....... Tehničar za industrijsku farmaceutsku industriju ....... četiri godine