Zaposleni

UPRAVA ŠKOLE

1) Bojan Veljović - vd direktora škole,

ADMINISTRATIVNI I FINANSIJSKI RADNICI

1) Gordana Marković - sekretar škole,

2) Anita Marjanović - šef računovodstva,

STRUČNI SARADNICI U NASTAVI

1) Ljiljana Aković - školski psiholog,

PROFESORI ZAPOSLENI NA NEODREĐENO VREME

1) Petar Pavlović - diplomirani matematičar,

2) Snežana Marković - dipl.inženjer zaštite na radu,

3) Vidosava Maksimović - diplomirani hemičar,

4) Snežana Petrović - dipl.mašinski inženjer,

5) Slađana Savić - dipl.inženjer elektrotehnike,

6) Danilo Mikić - doktor mašinstva,

7) Dragan Petrović - dipl.mašinski inženjer,

8) Petar Rančev - diplomirani muzički pedagog,

9) Duško Milenković - profesor elektrotehnike,

10) Zoran Milić - diplomirani politikolog,

11) Duško Mijatović - dipl.inženjer tehnologije,

12) Dušica Borovnjak - profesor elektrotehnike,

13) Senka Gavrilović - diplomirani matematičar,

14) Biljana Stevanić - profesor elektrotehnike,

15) Olivera Laudanović - profesor engleskog jezika,

16) Vesna Vučićević - profesor engleskog jezika,

17) Aco Ognjević - inženjer mašinstva ,

18) Dušica Đurić Glišić - profesor jug. književnosti i srpskog jezika,

19) Zorica Pavlović - dipl.inženjer poljoprivrede,

20) Mihailo Milosavljević - profesor elektrotehnike,

21) Ljubinka Mićović - dipl.inženjer elektrotehnike,

22) Zoran Roljević - profesor tehničkog obrazovanja,

23) Biljana Maleš - profesor istorije,

24) Olivera Dašić - diplomirani hemičar,

25) Dragica Jeremić - profesor biologije,

26) Danijela Jovanović - profesor fizičkog obrazovanja,

27) Slobodan Raković - dipl.mašinski inženjer,

28) Jelena Nedeljković - profesor geografije,

29) Jelena Švabić - diplomirani filozof,

30) Milan Pavlović - diplomirani matematičar,

31) Filip Trnavac - diplomirani slikar likovnih umetnosti,

32) Ana Baralić - profesor srpskog jezika i književnosti,

PROFESORI ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME

1) Dušan Simović - diplomirani pedagog fizičke kulture,

2) Ivana Tolić - diplomirani fizičar i informatičar,

3) Milorad Beković - dipl.mašinski inženjer,

4) Konstantin Nešović - dipl.mašinski inženjer,

5) Jasmina Stanković - diplomirani fizičar i informatičar,

6) Jasmina Trnavac - diplomirani slikar likovnih umetnosti,

7) Marina Pavlović - profesor srpskog jezika i književnosti,

8) Željko Petrović - dipl.inženjer elektrotehnike,

9) Đulijano Đulić- diplomirani filozof,

10) Aleksandar Đuričić - veroučitelj,

11) Jana VujanoviPetrović - profesor fizike,

12) Dragana BaboviPetrović - profesor hemije,

13) Slađana Trnavac - profesor srpskog jezika i književnosti,

14) Tomislav Jovović - profesor matematike.

TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE

1) Kata Nedeljković - higijeničar,

2) Dragan Petrović - ložač,

3) Zoran Nedeljković - higijeničar,

4) Mila Mutavdžić - higijeničar,

5) Milunka Todorović - higijeničar,

6) Vesna Milošević - higijeničar,

7) Snežana Damljanović - higijeničar,

8) Goran Miletić - domar,

9) Radisav Pavlović - ložač,

10) Boban Jeremić - higijeničar,

11) Mara Mijailović - higijeničar,

12) Tatjana Bojović - higijeničar,

13) Marijana Marijanović - higijeničar.