Raspored

ZVONO

I čas 7.30 - 8.15

II čas 8.20 - 9.05

III čas 9.20 - 10.05

IV čas 10.10 - 10.55

V čas 11.05 - 11.50

VI čas 11.55 - 12.40

VII čas 12.45 - 13.30

VIII čas 13.40 - 14.25